Tổng số: 146
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 1412/SNV-CCVC 05/12/2019 V/v đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức và đánh giá xếp loại xã phường, thị trấn
Lượt xem: 148
Tải về
708/HD-SNV 25/06/2019 Về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm,hoàn thiện Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Nam Định
Lượt xem: 199
Tải về
623/SNV-TCBC 06/06/2019 V/v đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2019
Lượt xem: 184
Tải về
615/HD-SNV 04/06/2019 Một số nội dung về tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng trong các trường mầm non công lập thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 203
Tải về
135/HD-SNV 29/01/2019 Về việc tự đánh giá, chẩm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 124
Tải về
1289/KH-SNV 19/12/2017 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
Lượt xem: 121
Tải về
1289/KH-SNV 19/12/2017 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
Lượt xem: 124
Tải về
1094/KH- SNV 30/10/2017 Điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017
Lượt xem: 130
Tải về
1059/XDCQ&CTTN 19/10/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP
Lượt xem: 146
Tải về
910/HD-SNV 01/09/2017 Về việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 117
Tải về
12345678910...
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang