Tổng số: 91
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
106-CV/BTCHU 09/06/2023 V/v mời dự họp hội nghị hướng dẫn một số nội dung về công tác đngr viên và triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát, đối khớp hồ sơ đảng viên
Lượt xem: 7
Tải về
03-KH/BTCHU 17/05/2023 Kế hoạch kiểm tra đối khớp hồ sơ; bổ sung, cập nhật dữ liệu cán bộ, đảng viên
Lượt xem: 31
Tải về
66-BC/BTCHU 19/05/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 34
Tải về
64-BC/BTCHU 18/04/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 58
Tải về
02-KH/BTCHU 04/04/2023 Kế hoạch triểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với đảng ủy cơ sở
Lượt xem: 97
Tải về
62-BC/BTCHU 25/03/2023 Báo cáo kết quả cong tác tổ chức xây dựng Đảng Quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023
Lượt xem: 35
Tải về
60-BC/BTCHU 17/02/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2023
Lượt xem: 68
Tải về
58-BC/BTCHU 20/01/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01/2023
Lượt xem: 42
Tải về
57-BC/BTCHU 15/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023
Lượt xem: 98
Tải về
53-BC/BTCHU 18/11/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 12/2022
Lượt xem: 72
Tải về
12345678910
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang