Tổng số: 94
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20-HD/BTGHU 09/05/2022 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của TBT Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 8
Tải về
70-CV/BTGHU 05/05/2022 V/v tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 33
Tải về
69-CV/BTGHU 18/04/2022 V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 29
Tải về
19-HD/BTGHU 30/03/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2022
Lượt xem: 54
Tải về
18-HD/BTGHU 29/03/2022 Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Lượt xem: 53
Tải về
03-CV/BCĐ 16/03/2022 Về việc tuyên truyền, triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lượt xem: 36
Tải về
68-CV/BTGHU 15/03/2022 V/v nhận tài liệu Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
Lượt xem: 37
Tải về
65-CV/BTGHU 15/02/2022 V/v nhận tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 70
Tải về
17-HD/BTGHU 25/01/2022 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Camphuchia năm 2022
Lượt xem: 60
Tải về
16-HD/BTGHU 24/01/2022 Hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo năm 2022
Lượt xem: 82
Tải về
12345678910
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang