Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 06 /CTPH-ĐTN-CCB 15/09/2023 Chương trình phối hợp tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp xung kích xây dựng bảo vệ Tổ Quốc 2023-2028
Lượt xem: 81
Tải về
Số: 01/CTPH-PVHTT-LĐLĐ 10/01/2022 Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2022-2026
Lượt xem: 159
Tải về
168/CTr-PGDĐT-ĐTN 28/12/2017 Chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục và Đoàn TNCS HCM huyện Trực Ninh năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 363
Tải về
1223b/CTPH-TLĐ-UBATGTQG 19/08/2014 Chương trình tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, công nhân, viên chức lao động
Lượt xem: 353
Tải về
16 Ctr/SGDĐT-TĐTN 07/10/2014 Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2014-2015
Lượt xem: 356
Tải về
03/CTPH/HND-MTTQ-PNN&PTNT-PCT 11/05/2015 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn, Phòng Công Thương huyện Trực Ninh về việc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015-2020
Lượt xem: 406
Tải về
415/CTPH-LĐLĐ-SNV 04/11/2014 Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2018
Lượt xem: 377
Tải về
01/CV-TTYT-HLHPN 18/11/2014 Chương trình phối hợp triển khai tẩy giun cho Phụ nữ tuổi sinh sản năm 2014
Lượt xem: 346
Tải về
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang