Tổng số: 243
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 02/LĐLĐ 06/01/2023 V/v triển khai Cuộc thi video clip" Tết sum vầy - Xuân gắn kết"
Lượt xem: 13
Tải về
Số: 01/LĐLĐ 06/01/2023 V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp đầu năm 2023
Lượt xem: 12
Tải về
Số: 01/GM-LĐLĐ 06/01/2023 Giấy mời
Lượt xem: 23
Tải về
Số: 16/HD-LĐLĐ 16/12/2022 Hướng dẫn danh mục văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội, hồ sơ duyệt Đại hội, duyệt Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 31
Tải về
Số: 15/HD - LĐLĐ 23/11/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 29
Tải về
Số: 25/KH-LĐLĐ 09/12/2022 Kế hoạch tổ chức Tết sum vầy năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về
Số: 108/LĐLĐ 12/12/2022 V/v tăng cường nắm bắt, hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp
Lượt xem: 21
Tải về
Số: 14/HD-LĐLĐ 18/11/2022 Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 46
Tải về
Số: 107/LĐLĐ 13/12/2022 V/v đôn đốc đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
Lượt xem: 26
Tải về
Số: 27/QĐ-LĐLĐ 13/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh kéo dài nhiệm kỳ đại hội của Công đoàn cấp cơ sở
Lượt xem: 17
Tải về
12345678910...
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang