Tổng số: 509
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/HD-LĐLĐ 10/04/2024 Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới"
Lượt xem: 0
Tải về
10/HD- BTV 04/04/2024 Hướng dẫn Một số vấn đề về hội viên danh dự nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 20
Tải về
03/HD-LĐLĐ 12/03/2024 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 23 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư
Lượt xem: 1
Tải về
05/HD-LĐLĐ 26/03/2024 Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 trong các cấp Công đoàn
Lượt xem: 2
Tải về
04/HD-LĐLĐ 26/03/2024 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024
Lượt xem: 1
Tải về
Số:35/HD-MT-BTT 01/04/2024 Hướng dẫn nội dung, tiêu chí và chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động, xếp loại thi đua đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về
Số:34/HD-MT-BTT 01/04/2024 Hướng dẫn trọng tâm công tác mặt trận năm 2024
Lượt xem: 4
Tải về
06/HD-LĐLĐ 25/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về
02/HD-LĐLĐ 26/02/2024 Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về
49-HD/BTGHU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về
12345678910...
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang