Tổng số: 108
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 03/HD-BTV 19/11/2021 Hướng dẫn Sắp xếp Chi hội phụ nữ khi thực hiện sắp xếp, sát nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn Huyện Trực Ninh
Lượt xem: 54
Tải về 58
Số: 11/KH-BTV 04/11/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động :Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
Lượt xem: 17
Tải về 8
Số: 10/KH-BTV 03/11/2021 Kế hoạch triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Lượt xem: 32
Tải về 8
Số 339a/CV -TTYT-HLHPN 01/11/2021 Về việc: Triển khai tẩy giun cho Phụ nữ tuổi sinh sản năm 2021
Lượt xem: 29
Tải về 23
Số: 02/TB-BTV 15/10/2021 Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 67
Tải về 41
Số:08/KH-BTV 04/10/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới.
Lượt xem: 52
Tải về 17
Số: 07/KH-BTV 27/09/2021 Kế hoạch phát động phụ nữ Trực Ninh hưởng ứng Chương trình" Triệu phần quà san sẻ yêu thương" giúp phụ nữ, trẻ em vượt khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai
Lượt xem: 113
Tải về 125
Số: 34/CV-BTV 27/09/2021 V/v thi tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam
Lượt xem: 37
Tải về 10
Số 02/HD-BTV 10/09/2021 Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền sắp xếp, sát nhập thôn (xóm), tổ dân phố và kiện toàn chi hội sau khi sáp nhập trên địa bàn huyện Trực Ninh, giai đoạn 2021 - 2022
Lượt xem: 106
Tải về 63
Số: 33/CV-BTV 06/09/2021 V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19
Lượt xem: 70
Tải về 32
12345678910...
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang