Tổng số: 3254
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1664/SXD-CCGĐ 29/09/2022 V/v khai thác QCVN 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
Lượt xem: 8
Tải về
1362/STC-NS 17/08/2022 V/v triển khai Thông tư hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 42
Tải về
587/UBND-VP3 09/08/2022 V/v hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 60
Tải về
1319/STC-NS 10/08/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 22
Tải về
24/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 48
Tải về
584/UBND-VP5 27/07/2022 Về việc hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công
Lượt xem: 46
Tải về
848/UBND-VP5 04/11/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/11/2021 của Thủ tướng Chínhphủ
Lượt xem: 161
Tải về
712/UBND-VP7 06/10/2021 V/v tra cứu Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021của Chính phủ
Lượt xem: 133
Tải về
01/QC-UBND-UBMTTQ 14/09/2021 Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 237
Tải về
110/UBND-VP2 24/08/2021 V/v khai thác, triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương
Lượt xem: 157
Tải về
12345678910...
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang