Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 32-TT/ĐTN 30/06/2020 "V/v giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học"
Lượt xem: 227
Tải về
67/2014/TT-BGTVT 13/11/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Lượt xem: 118
Tải về
09/2015/TT-BGDĐT 14/05/2015 Thông tư sửa đổ,bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi,bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo
Lượt xem: 114
Tải về
84/2014/TT-BGTVT 31/12/2014 Thông tư quy định về việc tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ
Lượt xem: 132
Tải về
75/2014/TT-BGTVT 19/12/2014 Thông tư quy định về đăng ký phương tiện đường thủy nội địa
Lượt xem: 114
Tải về
01/2013/TT-TTCP 12/03/2013 Thông tư quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện QĐ kiến nghị, xử lý về thanh tra
Lượt xem: 94
Tải về
33/2013/TT-BTC 21/03/2013 Thông tư : Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Lượt xem: 114
Tải về
41/2013/TT-BTC 11/04/2013 Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Lượt xem: 137
Tải về
04/2013/TT-BTNMT 24/04/2013 Thông tư quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Lượt xem: 85
Tải về
29/2013/TT-BCA 10/05/2013 Thông tư: Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 83
Tải về
1234567
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang