Tổng số: 1244
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 47/CV-BTV 24/03/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và đẩy mạnh đăng kí, kích hoạt tài khoản tài khoản định danh điện tử
Lượt xem: 2
Tải về
Số:19/LĐLĐ 21/03/2023 V/v tuyên truyền vận động CNVCLĐ học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023:" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện
Lượt xem: 11
Tải về
Số:18/LĐLĐ 20/03/2023 V/v triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và công ty TNHH Medlatec về phúc lợi cho đoàn viên công đoàn
Lượt xem: 10
Tải về
Số:17/LĐLĐ 20/03/2023 V/v đọc, quán triệt, nghiên cứu và tuyên truyền về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 8
Tải về
Số: 16/LĐLĐ 20/03/2023 V/v tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023
Lượt xem: 6
Tải về
Số:67/CV-BTV 17/03/2023 V/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về
Số: 56/KH-BTV 17/03/2023 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2023" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện"
Lượt xem: 17
Tải về
Số:31/KH-BTV 10/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án" Tuyên truyền, giáo duc, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" năm 2023
Lượt xem: 21
Tải về
10 - QĐ/ĐTN 10/03/2023 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp cơ sở năm 2023
Lượt xem: 19
Tải về
Số: 37/GM-MT 13/03/2023 Giấy mời
Lượt xem: 38
Tải về
12345678910...
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang