Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Nghị định quy định số lượng phó Chủ tịch ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân
Lượt xem: 382
Tải về
24/2015/NĐ-CP 27/02/2015 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giap thông đường thủy nội địa.
Lượt xem: 126
Tải về
18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Lượt xem: 101
Tải về
19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 126
Tải về
56/2012/NĐ-CP 16/07/2012 Quy định trách nhiệm của bộ ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước
Lượt xem: 193
Tải về
60/2012/NĐ-CP 30/07/2012 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 vê ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
Lượt xem: 201
Tải về
62/2012/NĐ-CP 24/08/2012 Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ
Lượt xem: 194
Tải về
65/2012/NĐ-CP 06/09/2012 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Lượt xem: 206
Tải về
66/2012/NĐ-CP 06/09/2012 Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Lượt xem: 191
Tải về
67/2012/NĐ-CP 10/09/2012 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Lượt xem: 198
Tải về
123456
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang