Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Nghị định quy định số lượng phó Chủ tịch ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân
Lượt xem: 425
Tải về
35/2015/NĐ-CP 13/04/2015 Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Lượt xem: 156
Tải về
24/2015/NĐ-CP 27/02/2015 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giap thông đường thủy nội địa.
Lượt xem: 146
Tải về
18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Lượt xem: 119
Tải về
19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 144
Tải về
20/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 Nghị quyết về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy. ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 175
Tải về
15/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 170
Tải về
22/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 Nghị quyết về việc quy định mức thu phí Thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 151
Tải về
17/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 Nghị quyết về việc chấp thuận danh mực các dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc diện thu hồi đất nhưng sử dụng đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 162
Tải về
16/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 Nghị quyết về việc thông qua Đề án xây dựng các khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 151
Tải về
123456
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang