Tổng số: 308
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
85-BC/BTCHU 20/02/2024 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 22
Tải về
50/BC-UBND 07/02/2024 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội tháng 01; nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 42
Tải về
29-BC/ĐTN 15/01/2024 Kết quả công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023
Lượt xem: 35
Tải về
45/BC-BCĐ 11/01/2024 Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 61
Tải về
464 /BC-UBND 12/12/2023 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 107
Tải về
487/BC-UBND 08/12/2023 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024
Lượt xem: 65
Tải về
474/BC-UBND 07/12/2023 Báo cáo công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Trình HĐND huyện)
Lượt xem: 37
Tải về
424/BC-UBND 17/11/2023 Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 43
Tải về
381/BC-UBND 03/11/2023 Tổng kết sản xuất vụ xuân năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ xuân năm 2024
Lượt xem: 223
Tải về
384/BC-UBND 03/11/2023 Tổng kết công tác thủy lợi đông xuân 2022-2023; Nhiệm vụ công tác thuỷ lợi đông xuân 2023-2024
Lượt xem: 71
Tải về
12345678910...
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang