Tổng số: 290
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21-HD/BTGHU 29/06/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2022
Lượt xem: 13
Tải về
74-CV/BTGHU 27/06/2022 V/v sao gửi đề cương tuyên truyền
Lượt xem: 9
Tải về
45-BC/BTCHU 16/06/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 15
Tải về
33-CV/UBKTHU 22/06/2022 V/v tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng
Lượt xem: 27
Tải về
75-CV/BTGHU 20/06/2022 V/v chỉnh lý, bổ sung, tái bản cuốn sách lịch sử đảng bộ địa phương
Lượt xem: 22
Tải về
73-CV/BTGHU 17/06/2022 V/v sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm
Lượt xem: 15
Tải về
71-CV/BTGHU 06/06/2022 V/v mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Lượt xem: 55
Tải về
24-CV/UBKTHU 03/06/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 38
Tải về
20-HD/BTGHU 09/05/2022 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của TBT Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 36
Tải về
70-CV/BTGHU 05/05/2022 V/v tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 47
Tải về
12345678910...
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang