Tổng số: 342
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
110-CV/BTGHU 10/03/2023 V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023
Lượt xem: 18
Tải về
108-CV/BTGHU 02/03/2023 V/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Lượt xem: 99
Tải về
05-CV/UBKTHU 09/02/2023 V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Lượt xem: 38
Tải về
10-CV/UBKTHU 01/03/2023 V/v nộp danh sách và bản kê khai tài sản thu nhập
Lượt xem: 34
Tải về
31-HD/BTGHU 20/02/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023)
Lượt xem: 16
Tải về
107-CV/BTGHU 28/02/2023 V/v nhận tài liệu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 23
Tải về
60-BC/BTCHU 17/02/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2023
Lượt xem: 41
Tải về
58-BC/BTCHU 20/01/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01/2023
Lượt xem: 24
Tải về
104-CV/BTGHU 15/02/2023 V/v đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"
Lượt xem: 42
Tải về
103-CV/BTGHU 03/02/2023 V/v sao gửi đề cương tuyên truyền
Lượt xem: 70
Tải về
12345678910...
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang