Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2022-QĐ-UBND 10/11/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trực Ninh
Lượt xem: 175
Tải về
05/2022-QĐ-UBND 04/11/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trực Ninh
Lượt xem: 152
Tải về
02/2022/QĐ-UBND 24/08/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trực Ninh
Lượt xem: 131
Tải về
03/2022/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trực Ninh
Lượt xem: 227
Tải về
9285/QĐ-UBND 07/12/2022 Về việc đính chính Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND huyện Trực Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Trực Ninh
Lượt xem: 169
Tải về
01/2022/QĐ-UBND 26/01/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Trực Ninh
Lượt xem: 326
Tải về
10/2021/QĐ-UBND 02/07/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Trực Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện Trực Ninh
Lượt xem: 246
Tải về
06/2021/QĐ-UBND 21/06/2021 Sửa đổi, bổ sung Quy định CNNV, QH và cơ cấu tổ chức Phòng Tài chính - Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện Trực Ninh
Lượt xem: 164
Tải về
07/2021/QĐ-UBND 21/06/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trực Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện Trực Ninh
Lượt xem: 134
Tải về
08/2021/QĐ-UBND 21/06/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trực Ninh
Lượt xem: 130
Tải về
12
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang