Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/PA-UBND 21/09/2021 Sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố huyện Trực Ninh, giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 244
Tải về 98
02/PA-UBND 08/09/2021 Ứng phó với 1000 F0 trên địa bàn huyện Trực Ninh
Lượt xem: 113
Tải về 40
01/PA-UBND 10/08/2021 Phương án cung ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Trực Ninh
Lượt xem: 126
Tải về 77
07/PA-BCH 20/04/2021 Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai huyện Trực Ninh năm 2021
Lượt xem: 46
Tải về 10
06/PA-BCH 20/04/2021 Phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng phó với tình huống siêu bão trên địa bàn huyện Trực Ninh năm 2021
Lượt xem: 61
Tải về 14
01/PA-SLĐTBXH 09/06/2020 Tổ chức rà soát, điều tra, thu thập thông tin cung, cầu lao động Năm 2020
Lượt xem: 102
Tải về 10
07/PA-BCH 20/04/2020 Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai huyện Trực Ninh năm 2020
Lượt xem: 150
Tải về 25
06/PA-BCH 17/04/2020 Phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng phó với tình huống siêu bão trên địa bàn huyện Trực Ninh năm 2020
Lượt xem: 104
Tải về 13
05/PA-BCH 17/04/2020 Bảo vệ trọng điểm đê kè Đò Mới đoạn từ K19+540 đến K20+300, đê tả Ninh, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh năm 2020
Lượt xem: 130
Tải về 15
03/PA- BCH 17/04/2020 Bảo vệ trọng điểm đê kè Phượng Tường đoạn từ K6+067 đến K6+347, đê hữu Ninh, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh năm 2020
Lượt xem: 108
Tải về 2
1234
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang