Tổng số: 65
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26-BC/BTCHU 17/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021
Lượt xem: 49
Tải về 47
24-BC/BTCHU 20/08/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021
Lượt xem: 71
Tải về 44
23-BC/BTCHU 20/07/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7/2021
Lượt xem: 68
Tải về 55
21-BC/BTCHU 16/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 101
Tải về 65
19-BC/BTCHU 21/05/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021
Lượt xem: 69
Tải về 32
17-BC/BTCHU 22/04/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021
Lượt xem: 60
Tải về 28
14-BC/BTCHU 19/03/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2021
Lượt xem: 103
Tải về 57
26-CV/BTCHU 01/03/2021 V/v làm việc với Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn
Lượt xem: 184
Tải về 265
12-BC/BTCHU 22/02/2021 Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác tháng 02, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 3/2021
Lượt xem: 78
Tải về 39
25-CV/BTCHU 03/02/2021 V/v thực hiện một số nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng
Lượt xem: 113
Tải về 111
10-BC/BTCHU 21/01/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021
Lượt xem: 74
Tải về 28
08-BC/BTCHU 14/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021
Lượt xem: 131
Tải về 55
Biểu mẫu 08/12/2020 Danh mục các biểu mẫu gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy
Lượt xem: 167
Tải về 203
06-BC/BTCHU 20/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2020
Lượt xem: 121
Tải về 49
03-BC/BTCHU 19/10/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2020
Lượt xem: 114
Tải về 45
01-BC/BTCHU 18/09/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
Lượt xem: 140
Tải về 90
01-CV/BTCHU 08/09/2020 V/v làm việc với Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn
Lượt xem: 155
Tải về 212
49-TB/BTCHU 06/07/2020 Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký của đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Lượt xem: 265
Tải về 192
48-TB/BTCHU 12/06/2020 Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký của đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Lượt xem: 228
Tải về 162
05-BC/BTCHU 26/05/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020
Lượt xem: 107
Tải về 51
1234