Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23-BC/BTCHU 20/07/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7/2021
Lượt xem: 39
Tải về 25
21-BC/BTCHU 16/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 85
Tải về 58
19-BC/BTCHU 21/05/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021
Lượt xem: 59
Tải về 32
17-BC/BTCHU 22/04/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021
Lượt xem: 52
Tải về 28
14-BC/BTCHU 19/03/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2021
Lượt xem: 95
Tải về 57
26-CV/BTCHU 01/03/2021 V/v làm việc với Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn
Lượt xem: 167
Tải về 257
12-BC/BTCHU 22/02/2021 Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác tháng 02, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 3/2021
Lượt xem: 72
Tải về 37
25-CV/BTCHU 03/02/2021 V/v thực hiện một số nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng
Lượt xem: 96
Tải về 94
10-BC/BTCHU 21/01/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021
Lượt xem: 69
Tải về 28
08-BC/BTCHU 14/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021
Lượt xem: 122
Tải về 53
Biểu mẫu 08/12/2020 Danh mục các biểu mẫu gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy
Lượt xem: 160
Tải về 200
06-BC/BTCHU 20/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2020
Lượt xem: 117
Tải về 49
03-BC/BTCHU 19/10/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2020
Lượt xem: 105
Tải về 45
01-BC/BTCHU 18/09/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
Lượt xem: 132
Tải về 89
01-CV/BTCHU 08/09/2020 V/v làm việc với Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn
Lượt xem: 148
Tải về 210
49-TB/BTCHU 06/07/2020 Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký của đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Lượt xem: 258
Tải về 190
48-TB/BTCHU 12/06/2020 Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký của đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Lượt xem: 220
Tải về 162
05-BC/BTCHU 26/05/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020
Lượt xem: 102
Tải về 51
04-BC/BTCHU 23/04/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020
Lượt xem: 104
Tải về 63
01-KH/BBVCSSK 10/04/2020 Kế hoạch khám, kiểm tra, phân loại sức khỏe nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 131
Tải về 90
1234