UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Lượt xem: 511

Chiều ngày 06/7/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện có đồng chí Bùi Đức Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Duy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; đồng chí Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đồng chí Thủ trưởng cơ quan, đơn vị: Chi cục Thống kê huyện, Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, Hạt quản lý đê, Điện lực, Trung tâm Viễn thông, Viettel. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có đồng chí Thường trực Đảng ủy; đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí công chức chuyên môn; Đại diện Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

    Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. 

anh tin bai

       Ảnh đồng chí Hà Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội           6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

    Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tham luận của một số đơn vị, cơ quan chuyên môn và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và phát biểu kết luận hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Bùi Đức Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Nguyễn Quang Thạo - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

    Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhận định tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của huyện duy trì ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Song bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, tồn tại và hạn chế. Đồng chí Chủ tịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

    - Tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện và chương trình công tác của UBND huyện. Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    - Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT: Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT:

    Tổ chức sản xuất vụ mùa theo hướng khắc phục khó khăn, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu gieo cấy vụ mùa xong trước ngày 15/7/2023. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm; phát triển chăn nuôi theo hướng quy mô trang trại, đảm bảo an toàn dịch bệnh và phối hợp với các đơn vị, địa phương quản lý tốt, giám sát chặt chẽ các hoạt động quảng cáo, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

    Chủ động các phương án PCTT&TKCN theo phương châm “4 tại chỗ”; duy trì nghiêm chế độ thường trực, kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời các sự cố về đê điều trong mùa lũ bão; thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý kiên quyết các vi phạm đê điều, công trình thủy lợi.

    Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và phát triển sản phẩm OCOP năm 2023; chuẩn bị các điều kiện đón đoàn công tác của tỉnh thẩm định xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đối với xã Trực Tuấn và xã Trực Nội; tiếp tục hướng dẫn xã Trực Chính, xã Trực Đại, xã Trực Đạo, xã Trực Khang xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu và 03 thị trấn xây dựng đô thị văn minh.

    Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phối hợp các cơ quan chức năng quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về thủy sản.

    Phòng Nông nghiệp & PTNT làm việc với Công ty Cổ phần nhà máy nước sạch Ninh Cường - Chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất nước sạch tại thị trấn Ninh Cường, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu sớm đưa nhà máy vào hoạt động, phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

    - Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường:

    Tăng cường công tác quản lý đất đai; quản lý, sử dụng quỹ đất công hiệu quả, đúng pháp luật. Tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà trên địa bàn 12 xã, thị trấn và khu đô thị thị trấn Cổ Lễ theo kế hoạch năm 2023.

    Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp sau DĐĐT và các công trình công cộng phục vụ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp.

    Tập trung GPMB thực hiện dự án tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển, Cầu Ninh Cường, tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình và các dự án trên địa bàn.

    Kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp khai thác tài nguyên trái phép, đặc biệt là khai thác cát, đất trên các tuyến sông và tập trung làm tốt công tác vệ sinh môi trường và phân loại, xử lý rác thải tại nguồn.

    Tham mưu cho UBND huyện sớm thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể huyện, đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh uỷ quyền.

    - Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng:

    Làm tốt công tác quản lý quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp, đôn đốc tiến độ lập quy hoạch vùng liên huyện Nam Trực - Trực Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cát Thành, thị trấn Ninh Cường. Tiếp tục đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công các công trình và công tác lập lại trật tự hành lang ATGT.

    Triển khai thực hiện dự án di chuyển hệ thống cột điện, cột viễn thông ra ngoài phạm vi mặt bằng xây dựng đối với các công trình giao thông đã và đang triển khai thi công trên địa bàn huyện.

    Tăng cường quản lý thị trường, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hàng lậu, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

    - Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch:

    Triển khai, thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế.

    Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm; sẵn sàng nguồn lực đáp ứng kịp thời các khoản chi phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giải phóng mặt bằng.

    Quản lý và sử dụng tài sản công đảm bảo theo quy định; quản lý chặt chẽ, đúng quy định các khoản thu, chi từ nguồn xã hội hóa. Tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách tín dụng hiện hành, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, hạn chế tình trạng tín dụng đen, đảm bảo an ninh nông thôn.

    Đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư các khu dân cư tập trung, khu tái định cư và các dự án trên địa bàn; tiến độ quyết toán vốn đầu tư XDCB, thực hiện nghiêm quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

    Tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

    - Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:

    Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và duy trì, thực hiện tốt quy ước nếp sống văn hóa ở cơ sở; bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá; quản lý, hướng dẫn các hoạt động lễ hội, văn hoá theo đúng quy định.

    Hoàn thành việc lắp đặt đài truyền thanh thông minh, ưu tiên lắp đặt trước cho các đơn vị xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: xã Trực Tuấn, xã Trực Nội.

    Đối với Giáo dục & Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường học đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn.

    Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, mở rộng các đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

    Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội: Giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng là người có công và thân nhân người có công, các chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội; tiếp tục đôn đốc thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách An sinh xã hội trên địa bàn huyện; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023.

    - Lĩnh vực Nội vụ:

    Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC năm 2023 và tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

    Thực hiện nghiêm việc luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

    Triển khai kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2023. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

    - Lĩnh vực Quốc phòng, An ninh:

    Chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2024.

    Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

    Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023; các kế hoạch chuyên đề và tăng cường tuần tra đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện.

    Tập trung làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.và thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý, công tác thi hành án dân sự.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Phạm Trọng Duy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang