• 12/04/2024

  UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

  Chiều ngày 11/4/2024, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Văn Hữu- Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn; đồng chí Bùi Đức Ngọc- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; Đồng chí lãnh

 • 23/02/2024

  Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp UBND xã Trực Khang tổ chức hội nghị Sơ kết gieo cấy lúa xuân năm 2024, Chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

  Ngày 22/02/2024, tại Nhà văn hóa xã Trực Khang, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp UBND xã Trực Khang tổ chức hội nghị Sơ kết gieo cấy lúa xuân năm 2024, Chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thạo - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu; đồng chí lãnh đạo UBND, Giám đốc các Hợp tác xã SXKDDV Nông nghiệp các xã, thị trấn.

 • 07/11/2023

  UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết sản xuất vụ Xuân năm 2023; công tác thủy lợi Đông Xuân 2022 – 2023; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân năm 2024 và công tác làm thủy lợi Đông Xuân 2023 -2024.

  Chiều ngày 06/11/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết sản xuất vụ Xuân năm 2023; công tác thủy lợi Đông Xuân 2022 – 2023; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân năm 2024 và công tác làm thủy lợi Đông Xuân 2023 -2024. Dự hội nghị đại biểu tỉnh có đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; đồng chí lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy lợi; đại biểu huyện có đồng chí Phạm Trọng Duy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện  ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Văn

 • 14/09/2023

  Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Trực Ninh năm 2023.

  Ngay từ đầu năm 2023 UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng Điều phối NTM huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn để rà soát, khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Trong sáng ngày 13/9/2023 tại UBND huyện Trực Ninh, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Trực Ninh (gọi tắt là Hội đồng) họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023 cho 14 sản phẩm của 10 cơ sở sản xuất (trong đó có 5 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng lần đầu và 9 sản phẩm đề nghị công nhận lại) tại 8 xã, thị trấn gồm: Trung Đông, Trực Chính, Cát Thành, Trực Tuấn, Trực Hưng, Trực Thái, Ninh Cường, Trực Hùng.

 • 05/06/2023

  UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2023.

  Chiều ngày 01/6/2023, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Ngọc Chính - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh; đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí uỷ viên UBND huyện; đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông

 • 14/04/2023

  UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

  Sáng ngày 13/4/2023, UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đồng chí lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi; đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh phụ trách huyện Trực Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban ch

 • 17/02/2023

  Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết gieo cấy lúa xuân 2023; chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

  Sáng ngày 15/02/2023, tại phòng họp UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết gieo cấy lúa xuân 2023; chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Trọng Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; đồng chí lãnh đạo Công ty, Cụm Trưởng Cụm thủy nông Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu; đồng chí Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn - Trưởng Ban Nông nghiệp và các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX SXKD DV nông nghiệp, Tổ trưởng Tổ hợp tác, Tổ dịch vụ nông nghiệp các xã, thị trấn .

 • 08/02/2023

  UBND huyện Trực Ninh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thực địa xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

  Chiều ngày 07/02/2023, UBND huyện Trực Ninh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thực địa xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Phạm Trọng Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Hà Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

 • 27/01/2023

  Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trực Ninh, tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

  Sáng ngày 27/01/2023 ( mùng 06 tháng giêng năm Quý Mão 2023), tại thị trấn Cổ Lễ; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Dự lễ phát động Tết trồng cây có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc -Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND -

 • 09/01/2023

  UBND huyện Trực Ninh tổ chức họp triển khai công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

  Sáng ngày 06/01/2023, UBND huyện Trực Ninh tổ chức họp triển khai công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí trong các bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đồng chí Thủ trưởng các cơ quan: Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyê

 • 26/10/2022

  UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết sản xuất vụ Xuân 2022, công tác thủy lợi Đông Xuân 2021-2022; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân 2023 và công tác làm thủy lợi Đông Xuân 2022-2023.

  Sáng ngày 25/10/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết sản xuất vụ Xuân 2022, công tác thủy lợi Đông Xuân 2021-2022; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân 2023 và công tác làm thủy lợi Đông Xuân 2022-2023. Dự hội nghị tại điểm cầu của huyện có đồng chí Nguyễn Sinh Tiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy lợi và lãnh đạo các ngành liên quan của huyện. Tại điểm cầu 21 xã, thị t

 • 29/08/2022

  Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Trực Ninh năm 2022.

  Ngày 26/8/2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Nam Định, cùng các đồng chí chuyên viên Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện năm 2022; các đồng chí thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện năm 2022; đại diện đơn vị tư vấn và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022.

 • 20/07/2022

  Hội nghị sơ kết gieo cấy lúa Mùa năm 2022; chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

  Sáng ngày 19/7/2022, tại phòng họp UBND huyện Trực Ninh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết gieo cấy lúa Mùa năm 2022; chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Trọng Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí lãnh đạo cơ quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; Hạt quản lý để Trực Ninh; đồng chí lãnh đạo Công ty, Cụm trưởng Cụm thủy nông – Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu; lãnh đạo Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Trực Ninh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND – Trưởng Ban nông nghiệp các xã, thị trấn; đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX SXKDDV nông nghiệ

 • 22/04/2022

  Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

  Chiều ngày 19/4/2022, tại phòng họp UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN huyện,

 • 22/10/2021

  Hội nghị trực tuyến tổng kết sản xuất vụ xuân 2021, công tác thủy lợi đông xuân 2020-2021, triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ xuân 2022, phát động chiến dịch thủy lợi đông xuân 2021-2022.

  Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đại diện các chi cục: thủy lợi, trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi - Thú y tỉnh và các ngành có liên quan của huyện. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, các đồng chí trong Ban nông nghiệp, tổ trưởng tổ hợp tác, tổ dịch vụ nông nghiệp và các cá nhân được khen thưởng.

 • 11/10/2021

  Đồng chí Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Trực Ninh.

  Để kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất trồng trọt vụ mùa, vụ đông năm 2021 trong điều kiện diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh. Ngày 8/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất vụ đông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định do đồng chí Lê Quốc Doanh - Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn, cùng đi với Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có lãnh đạo Cục trồng trọt và Cục bảo vệ thực vật; đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 • 26/09/2021

  Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Trực Ninh họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021.

  Chiều ngày 15/9/2021, tại Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 huyện Trực Ninh đã tổ chức họp đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; các đồng chí thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện; đại diện các tổ chức, cá nhân đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021.

 • 15/07/2021

  Hội nghị đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021

  Chiều ngày 14/7/2021, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Trọng Duy - Ủy viên Bant thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Hà Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các ngành, đoàn thể của huyện có liên quan; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức làm công tác xây dựng NTM của 11 xã, thị trấn đăng ký xây dựng NTM nâng cao năm 2021 gồm: TT Cổ Lễ, Phương Định, Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Thuận, Trực Thắng và Trực Cường.

Tin Mới

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang