• Image
  06/03/2023

  UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 3 năm 2023.

  Sáng ngày 03/3/2023, UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 3 năm 2023.

  Đồng chí Phạm Trọng Duy - Quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị; cùng dự có đồng chí Hà Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan của huyện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Chi cục thuế Khu vực Nam Ninh, Chi Cục thống kê huyện, Bảo hiểm xã hội huyện.

 • Image
  13/02/2023

  UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 1; triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 2 năm 2023.

  Chiều ngày 09/02/2023, UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 1; triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 2 năm 2023.

  Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Huyện uỷ;  đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền; Thành viên UBND huyện; lãnh đạo các ngành liên quan của huyện. 

 • Image
  04/11/2022

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2022.

  Sáng ngày 04/11/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2022.

  Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện; các đồng chí Uỷ viên UBND huyện và  đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Chi cục thuế khu vực Nam Ninh, Chi cục thống kê huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.

 • Image
  10/10/2022

  UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2022.

  Sáng ngày 07/10/2022, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2022.

  Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn. 

 • Image
  07/09/2022

  Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022 và thông qua Kế hoạch hiện đại hóa thông tin cơ sở

  Chiều ngày 6/9/2022, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022 và thông qua Kế hoạch hiện đại hóa thông tin cơ sở.

  Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Chi cục thuế khu vực Nam Ninh, Chi cục thống kê huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.

 • Image
  08/08/2022

  Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7; triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022 và thông qua “Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Trực Ninh lần thứ IX và Tuần lễ văn hóa - Thể thao truyền thống huyện năm 2022”.

  Chiều ngày 08/8/2022, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7; triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022 và thông qua “Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Trực Ninh lần thứ IX và Tuần lễ văn hóa - Thể thao truyền thống huyện năm 2022”.

  Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện; đồng chí thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện.

 • Image
  03/06/2022

  Hội nghị trực tuyến tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022.

  Chiều ngày 02/6/2022, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022 và tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021.

  Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; đại diện Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện có liên quan. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các đồng chí trong Ban nông nghiệp; Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp; Tổ trưởng Tổ hợp tác, Tổ dịch vụ nông nghiệp; đại diện tổ chức, cá nhân nhận khen thưởng.

 • Image
  17/12/2021

  Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

  Sáng ngày 16/12/2021, UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước huyện 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; thủ trưởng các cơ quan hưởng thụ ngân sách huyện; thủ trưởng các cơ quan: Chi cục thuế khu vực Nam Ninh; Chi cục thống kê, Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm y tế. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, công chức tài chính- kế hoạch; Hiệu trưởng, kế toán các trường Tiểu học, THCS.

 • Image
  09/10/2021

  Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình Kinh tế -Xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021.

  Chiều ngày 06/10/2021, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2021.

  Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền, các đồng chí Ủy viên UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và thủ trưởng các ngành có liên quan. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, công chức chuyên môn xã, thị trấn.

 • Image
  03/09/2021

  Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  Chiều ngày 01/9/2021, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

  Dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã, thị trấn và lãnh đạo một số đơn vị có liên quan.

 • Image
  05/08/2021

  UBND huyện đánh giá tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021.

  Sáng ngày 05/8/2021, UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021 và thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

  Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo HĐND, UBND huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện.

 • Image
  13/07/2021

  Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, chương trình trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

  Sáng ngày 09/7/2021, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, chương trình trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
  Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; các đồng chí thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện; đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện và lãnh đạo đoàn thể chính trị của huyện; các đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

 • Image
  15/04/2021

  Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.

  Sáng ngày 6/4/2021, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.

  Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện uỷ phụ trách miền, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể; các đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

 • Image
  23/02/2021

  Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2020.

  Chiều ngày 08/10/2020, tại phòng họp UBND huyện Trực Ninh, UBND huyện đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lưu Văn Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; các đồng chí thủ trưởng các cơ quan liên quan; cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, công chức chuyên môn, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tại các điểm cầu trực tuyến tại xã.

 • Image
  28/09/2017

  Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2017

  Sáng  ngày 28/9/2017 tại hội trường Nhà văn hóa huyện Trực Ninh, UBND huyện long trọng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiền- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí: Lưu Văn Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí: Phạm Trọng Duy- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Hà Quang Vinh- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành viên UBND huyện; đồng chí thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính- Xây dựng làm công tác nông thôn mới các xã, thị trấn

 • Image
  04/07/2017

  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo huyện Trực Ninh

  Sáng 30/6/2017, tại Hội trường tầng 2 Nhà Văn hóa huyện Trực Ninh. UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Ngọc Văn- Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại biểu huyện có đồng chí Phạm Trọng Duy- Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; thành viên Ban tiếp Công dân huyện; lãnh đạo, công chức Thanh tra huyện; đồng chí Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, công chức kiêm nhiệm làm nhiệm vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư các xã, thị trấn.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
Tin Mới

image advertisementimage advertisement

image advertisement

image advertisement


Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 42
 • Hôm nay: 538
 • Trong tuần: 22 280
 • Tất cả: 3948558
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang