• Image
 • Image
  23/08/2022

  Họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.

  Sáng ngày 22/8/2022, UBND huyện tổ chức Họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.

  Dự họp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBND huyện; đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, phụ trách Miền 1; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, phụ trách miền 2; đồng chí lãnh đạo các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng HĐND - UBND huyện; đồng chí Trưởng Công an huyện; đại diện đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Địa chính xây dựng các xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Tuấn.

 • Image
  22/07/2022

  Huyện Trực Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

  Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; trong các ngày 18, 19, 20/7/2022, UBND huyện Trực Ninh đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã.

  Tham dự khai mạc các lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Long - Trưởng phòng Nội vụ và 529 đại biểu HĐND các xã, thị trấn.

 • Image
  20/07/2022

  Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Trực Ninh.

  Sáng ngày 18/7/2022, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Trực Ninh.

  Tới dự có đồng chí Lưu Văn Tuyển - Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội; đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh; đồng chí Trần Duy Hưng - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể liên quan của huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện Hội, đoàn thể nhận ủy thác; đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 • Image
  14/07/2022

  Hội đồng nhân dân huyện Trực Ninh tổ chức Kỳ họp thứ Tư, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Ngày 13/7/2022, tại Nhà văn hóa huyện Trực Ninh, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Trực Ninh tổ chức Kỳ họp thứ Tư, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

    Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và toàn thể các vị đại biểu HĐND huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND - UBND các xã, thị trấn cùng các phóng viên báo, đài của tỉnh, huyện về dự và đưa tin.

 • Image
  08/07/2022

  Hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2019-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025.

  Chiều ngày 07/7/2022, tại Nhà văn hóa huyện Trực Ninh, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2019-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025.

  Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo Giải phòng mặt bằng huyện;  đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thành viên Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện; thủ trưởng các phòng chuyên môn của huyện, Ủy Ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Công chức địa chính phụ trách lĩnh vực đất đai xã, thị trấn.

 • Image
  15/06/2022

  Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu về môi trường.

  Sáng ngày 15/6/2022, UBND huyện Trực Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường.

  Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Duy - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, chủ trì hội nghị; các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; đồng chí Trần Thị Thanh Thúy - Chi cục phó Chi cục bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Chuyên viên Chi cục bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các Ban xây dựng Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy; lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, công chức được giao phụ trách môi trường; Trưởng thôn, xóm, tổ dân phố.

 • Image
  14/06/2022

  Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  Chiều ngày 14/6/2022, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Gọi tắt là Đề án 06).

  Dự hội nghị tại điểm cầu của huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí Thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện; Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng Phòng quản lý hành chính, Công an tỉnh, thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06; đại diện Chi nhánh Viettel, Mobifone huyện Trực Ninh. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy; lãnh đạo HĐND, UBND; các đồng chí Thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 xã, thị trấn; Tổ trưởng Tổ công tác thôn, xóm, Tổ dân phố.

 • Image
  01/06/2022

  Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

  Sáng ngày 31/5, tại tuyến đê hữu sông Ninh Cơ thuộc địa phận xã Trực Nội, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trực Ninh tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

  Dự buổi diễn tập có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ  tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2022; đồng chí Phạm Trọng Duy - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2022; các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Xây dựng, đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2022; các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự, cán bộ giao thông - thủy lợi xã Trực Nội, Trực Mỹ, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Thuận.

 • Image
  24/05/2022

  Hội nghị trực tuyến toàn huyện phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

  Sáng ngày 24/5/2022, UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn huyện phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

  Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo một số ngành có liên quan, các đồng chí thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các đồng chí công chức chuyên môn thuộc UBND; Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an xã, thị trấn.

 • Image
  09/05/2022

  Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện Trực Ninh (10/5/1947-10/5/2022).

  Sáng ngày 8/5/2022, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện Trực Ninh (10/5/1947-10/5/2022).

    Tới dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Trực Ninh; Thượng tác Nguyễn Bá Thịnh - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Liễu; các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện qua các thời kỳ, đại diện các đơn vị tự vệ; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn.

 • Image
  22/04/2022

  Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội khóa XV, tỉnh Nam Định trước kỳ họp thứ Ba Quốc hội khóa XV

  Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba Quốc hội khóa XV, chiều ngày 21/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Trực Ninh phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc với cử tri huyện Trực Ninh.

  Dự hội nghị tiếp xúc cử tri về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định có đồng chí Võ Văn Kim - Chủ tịch Trung ương Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam; đồng chí Trần Thị Quỳnh – Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định. Về phía huyện Trực Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn thuộc miền 2 của huyện.

 • Image
 • Image
  12/04/2022

  Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022; Triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025.

  Chiều ngày 6/4/2022, Ban thường vụ Huyện ủy Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022; Triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025.

  Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đóng trên địa bàn thị trấn Cổ Lễ. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn, trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội, đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy đóng trên địa bàn xã, thị trấn.

 • Image
  01/04/2022

  Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021; triển khai công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022; rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022.

  Chiều ngày 01/4/2022, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021; triển khai công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022; rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022.

  Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy -Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc -Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân huyện. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND, các đồng chí thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân xã, thị trấn.

   

 • Image
 • Image
 • Image
  24/02/2022

  Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển Trường An hỗ trợ 2.000 bộ kít test nhanh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho huyện Trực Ninh

  Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, huyện Trực Ninh đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân với số tiền 2,8 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

  Sáng ngày 24/02/2022, tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Trực Ninh tiếp nhận 2.000 bộ kít test nhanh do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển Trường An trao tặng; trước đó ông Đồng Tuấn Vũ- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thép Minh Ngọc cũng đã ủng hộ 5.000 bộ kít test nhanh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

 • Image
  21/02/2022

  Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

  Chiều ngày 18/02/2022, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

  Dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp UBND huyện có đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo một số ngành có liên quan. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng công an, các công chức chuyên môn xã, thị trấn.

 • Image
  17/02/2022

  Huyện Trực Ninh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022.

  Cùng với không khí nô nức ngày hội giao quân của cả tỉnh, sáng ngày 16/02/2022, tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Trực Ninh, Huyện ủy, HĐND, UBND, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Trực Ninh tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn chân những người con quê hương Trực Ninh lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Đến dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Hà Lan Anh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Thành Trung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính. Đại biểu huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện đại biểu đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và đại biểu các đơn vị nhận quân, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo 21 xã, thị trấn và đông đảo người thân của các đồng chí tân binh.

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 421
 • Trong tuần: 9 481
 • Tất cả: 3464667
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang