Hội đồng nhân dân huyện Trực Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Tám (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất).
Lượt xem: 334

Chiều ngày 06/6/2023, Hội đồng nhân dân huyện Trực Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Tám (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất).

Dự kỳ họp có đồng chí Đoàn Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Mai Thanh Long - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Lợi - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thị Thúy Hiền - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND – UBND huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cùng các vị đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

Hình ảnh Chủ tọa Kỳ họp.

    Tại kỳ họp, đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trình và giới thiệu nhân sự để các vị đại biểu HĐND huyện bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Với số phiếu 32/32 đại biểu HĐND huyện có mặt tán thành, bằng 100%; đồng chí Nguyễn Quang Thạo - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình và giới thiệu nhân sự để bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Quang Thạo - tân Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí lãnh đạo huyện, các vị đại biểu HĐND huyện đã tin tưởng giao nhiệm vụ và bầu giữ chức vụ công tác mới; đồng chí cũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo huyện, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Nguyễn Quang Thạo - tân Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu tại kỳ họp.

    Cũng tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện nhất trí thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Trực Ninh; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án kè, cải tạo các tuyến đường giao thông xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh.

    Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, dân chủ, khách quan Kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Việc ban hành các Nghị quyết là cơ sở pháp lý để UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Thạo được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, mong rằng, trên cương vị mới, đồng chí cùng tập thể UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phát huy truyền thống đoàn kết, tận tâm, tận lực vì sự phát triển chung của huyện.

     Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026. 

anh tin bai

     Ảnh đồng chí Đoàn Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh            tặng hoa chúc mừng.

 anh tin bai

          Ảnh đồng chí Mai Thanh Long - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh                tặng hoa chúc mừng.

anh tin bai

          Ảnh đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy                  tặng hoa chúc mừng.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Phạm Trọng Duy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang