Quyết định triệu tập kỳ họp cuối năm 2021 (kỳ họp thứ Ba) của HĐND huyện Trực Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 327
qd-trieu-tap-ky-hop.pdf
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang