Giấy mời Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố về việc Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm
Lượt xem: 259
GM 05 ghép.pdf
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang