Giấy mời dự họp rút kinh Giấy mời dự họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Lượt xem: 144
GM 37 ghép.pdf
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang