UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 3 năm 2023.
Lượt xem: 694

Sáng ngày 03/3/2023, UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 3 năm 2023.

Đồng chí Phạm Trọng Duy - Quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị; cùng dự có đồng chí Hà Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan của huyện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Chi cục thuế Khu vực Nam Ninh, Chi Cục thống kê huyện, Bảo hiểm xã hội huyện.

    Đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 của huyện cho thấy; các lĩnh vực được duy trì và có bước phát triển, mọi hoạt động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão đã đi vào nền nếp: Toàn huyện hoàn thành gieo cấy lúa xuân; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về khảo sát kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Trực Tuấn và xã Trực Nội; tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch, đủ số lượng, chất lượng, an toàn tuyệt đối; đánh giá tiến độ thực hiện Đề án 06 về ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thường xuyên chấn chỉnh việc thực hiện văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị…

anh tin bai

   Ảnh đồng chí  Hà Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ    kinh tế - xã hội tháng 2; nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 3.

    Tại hội nghị, sau khi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phát biểu làm rõ các hoạt động kinh tế - xã hội trong tháng 2, đồng chí Phạm Trọng Duy - Quyền Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận nêu ra những tồn tại, hạn chế trong tháng 2 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2023.

    Trong tháng 3, đồng chí Quyền Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

    - Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa xuân và làm tốt công tác dự tính, dự báo phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh để chỉ đạo phòng trừ kịp thời; giám sát tình hình chăn nuôi và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đôn đốc xây dựng Nhà máy nước sạch Ninh Cường; tăng cường quản lý đê điều, xử lý các trường hợp vi phạm đê điều, công trình thuỷ lợi; chuẩn bị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp xã Việt Hùng, thị trấn Cát Thành thực hiện tốt công tác GPMB phục vụ thi công công trình: Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê đoạn từ K7+500 đến K9, đoạn từ K11+900 đến K13+400, đê hữu Ninh thuộc dự án thành phần số 7. Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị liên quan vào cuộc quyết liệt xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh.

    - Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: Tập trung công tác giải phóng mặt bằng, làm việc cụ thể với các địa phương trong xây dựng phương án tái định cư phân tán phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án tuyến độ bộ mới; tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu cụ thể đối với các xã, thị trấn trong thực hiện cấp đổi GCN QSDĐ, đôn đốc lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp, yêu cầu trong tháng 3 hoàn thành phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp dọc trục đường Hữu Nghị và khu Bách hoá tổng hợp trên địa bàn thị trấn Cổ Lễ; đồng thời đôn đốc các xã, thị trấn rà soát các dự án trong chương trình xây dựng NTM  (từ năm 2010 đến nay) có sử dụng đất lúa, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị tỉnh cấp QCN QSDĐ, đảm bảo theo quy định.

    - Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng: Hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung xây dựng 08 xã còn lại, đối với tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ninh

Cường, thị trấn Cát Thành phấn đấu xong trong tháng tư; đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ các dự án. Phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin rà soát, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, các ngành liên quan của tỉnh để chọn các điểm bến thủy phục vụ tuyến du lịch đường thủy. Đôn đốc tiến độ thực hiện, giám sát chất lượng các dự án trên địa bàn theo quy định.

    - Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, cũng như quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo huyện các chương trình để đồng hành cùng các xã, thị trấn tiên phong trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

    - Lĩnh vực Văn hoá xã hội:

     + Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu, đôn đốc thực hiện xây dựng đô thị văn minh đối với 3 thị trấn Cổ Lễ, Cát Thành, Ninh Cường cũng như việc triển khai, duy trì thực hiện các quy ước văn hóa tại các thôn, xóm, tổ dân phố; Chủ trì, tham mưu lãnh đạo huyện báo cáo, đề nghị UBND tỉnh, các ngành liên quan của tỉnh lựa chọn các bến thủy trên địa bàn đưa vào quy hoạch phục vụ tuyến du lịch đường thủy.

    + Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Rà soát lại các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội để thực hiện tốt chính sách chi trả chế độ không sử dụng tiền mặt; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện đôn đốc các địa phương vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình.

    + Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học và đặc biệt quan tâm nâng cao đạo đức nhà giáo.

    + Phòng Y tế: Phối hợp Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt các biện pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT. Phối hợp Trung tâm y tế huyện đảm bảo cung cấp thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế tại các cơ sở y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

    - Lĩnh vực Thanh tra: Thanh tra huyện khẩn trương rà soát, tham mưu cho lãnh đạo huyện thực hiện các nội dung theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, của Đoàn công tác Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Tham mưu văn bản báo cáo tỉnh và trả lời ý kiến kiến nghị của các hộ dân ở thị trấn Cổ Lễ liên quan đến GPMB thực hiện xây dựng cụm công nghiệp thị trấn Cổ Lễ.

    - Lĩnh vực Nội vụ: Duy trì tốt hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; Hướng dẫn, đôn đốc cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và viên chức ngành giáo dục sử dụng, cập nhật thông tin cá nhân vào phần mềm cơ sở dữ liệu CBCCVC, phấn đấu xong trong tháng 3. Tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

    - Lĩnh vực an ninh, quốc phòng: Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định về ATGT: Đã uống rượu bia thì không điều kiển phương tiện tham gia giao thông; quan tâm xây dựng tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; Công an huyện tham mưu cho lãnh đạo huyện  đăng ký nội dung thực hiện Đề án 06 gửi tỉnh. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VneID) và áp báo cháy 114, phấn đấu xong trong tháng 3.

anh tin bai

Ảnh đồng chí  Phạm Trọng Duy - Quyền Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang