Thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học khu B thị trấn Cổ Lễ, hạng mục: Nhà 02 tầng 06 phòng học
Lượt xem: 1076

- Hội nghị công bố quyết định thanh tra tại UBND thị trấn Cổ Lễ

Ngày 30/8/2021, Thanh tra huyện đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 12/QĐ-TTr ngày 25/8/2021 do Chánh Thanh tra huyện ban hành, thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học khu B thị trấn Cổ Lễ, hạng mục: Nhà 02 tầng 06 phòng học.

Đoàn Thanh tra do ông Lưu Xuân Du - Thanh tra viên làm Trưởng đoàn.

- Hội nghị công bố kết luận thanh tra tại UBND thị trấn Cổ Lễ

Thanh tra huyện đã ban hành Kết luận thanh việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học khu B thị trấn Cổ Lễ, hạng mục: Nhà 02 tầng 06 phòng học. Qua thanh tra đã kiến nghị Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công  chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang