Hội nghị công bố Kết luận thanh tra
Lượt xem: 192

Thanh tra huyện đã ban hành Kết luận thanh tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tại 04 đơn vị, gồm: Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã: Trực Thanh, Trực Hưng, Liêm Hải. Qua thanh tra đã kiến nghị các đơn vị chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang