SÁNG MÃI HÌNH ẢNH NGƯỜI CHIẾN SĨ CÔNG AN TRỰC NINH THAM GIA XÂY DỰNG DỮ LIỆU DÂN CƯ KIẾN TẠO CHÍNH PHỦ SỐ, CĂN CƯỚC CÔNG DÂN ĐẶT NỀN TẢNG CÔNG DÂN SỐ
Lượt xem: 160
BAI%20DU%20THI-.pdf

Tin Khác
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang