CHUYÊN MỤC
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trang chủ624196
Thống kê30209
TTHCCH31341
TTHCCX37141
HTVB1276555
QLHS6469
TDT 
  Tìm kiếm chuyên mục chính (theo trích yếu)
  Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn
  Ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo.
  Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Liên Hợp quốc.
  Cách tính hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
  Bài phát biểu khai mạc Shangri-La của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 12
  Cách diệt virut Conficker
  Thủ tục hành chính cấp huyện
  Thủ tục hành chính cấp xã
  Số liệu thống kê cấp huyện
  Tài liệu tập huấn dồn điền đổi thửa
Previous 1 2 3 4 5  ... Next 
Quyết định về việc kiện toàn BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020
Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là đô thị loại IV
Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Nam Định
Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng thể quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2013
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh
Hướng dẫn về việc thực hiện Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành lộ trình và mức hỗ trợ xóa bỏ lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Công văn: V/v điều chỉnh QH, KH sử dụng đất thực hiện dự án WB6
Công văn: V/v báo cáo tình hình phát thải, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt
Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc diện thu hồi đất nhưng sử dụng đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Công văn: V/v tổ chức tổng kết và biểu dương điển hình SX và KD giỏi trong nông nghiệp, nông thôn
Công văn: V/v phối hợp triển khai quy định của UAE
Công văn: V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2014
Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình nhân nuôi sâu mọt tại huyện Giao Thủy
Công văn: V/v tăng cường quản lý mũ bảo hiểm, xe đạp điện, xe máy điện và công tác đảm bảo TTATGT
1 2 3 4 5 6 7

       Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
   LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN
  Đang online: 12