GIỚI THIỆU
   CHUYÊN MỤC CHÍNH
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trang chủ540164
Thống kê30209
TTHCCH31341
TTHCCX37141
HTVB1068782
QLHS6469
TDT 
  Tìm kiếm chuyên mục chính (theo trích yếu)

Công văn: V/v phòng chống bệnh sởi
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân thường kỳ ngày 24/4/2014
Công văn: V/v tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014
Công văn: V/v khen thưởng thành tích 3 năm xây dựng NTM
Chương trình công tác năm 2014
Công văn: V/v đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM"
Công văn: V/v tổng kết công tác chứng thực
Quyết định thành lập Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện Trực Ninh
Lịch công tác tuần, từ ngày 21-27/4/2014 (Điều chỉnh, bổ sung sáng ngày 23/4/2014)
Công văn: V/v rà soát, phân loại hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất ở lần đầu
Thông báo kết luận của đồng chí GĐ sở tại hội nghị bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và đẩy nhanh tiến độ lập phương án xử lý hộ sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn số 42/STNMT-TTra
Công văn: V/v chỉ đạo việc rà soát, phân loại hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp GCN QSD đất và đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân
Hướng dẫn một số nội dung khi thực hiện quy định diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa tên địa bàn tỉnh Nam Định
Công văn: V/v phòng chống bệnh sởi
Quyết định về việc ủy quyền xác nhận bản trích đo địa chính đơn lẻ phục vụ cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định
1 2 3 4 5 6 7

       AD
VB Chính phủ
VB QPPL của tỉnh
Công báo của tỉnh
   DỊCH VỤ CÔNG
DVC của huyện
Một của VDC
   LIÊN KẾT

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN
  Đang online: 19