GIỚI THIỆU
   CHUYÊN MỤC CHÍNH
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trang chủ535743
Thống kê30209
TTHCCH31341
TTHCCX37141
HTVB1061245
QLHS6469
TDT 
  Tìm kiếm chuyên mục chính (theo trích yếu)

Lịch công tác tuần, từ ngày 21-27/4/2014
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 12-18/4/2014)
Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nam Định
Thông báo kết luận của Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - PCT UBND tỉnh tại Hội nghị nghe Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh
Công văn: V/v hưởng ứng Ngày sách Việt Nam
Công văn: V/v kiểm tra và xử lý đối với phương tiện bị đình chỉ nhưng vẫn tham gia giao thông
Công văn: V/v thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Công văn: V/v khai thác văn bản qua hệ thống công báo điện tử
Quyết định về việc thay đổi thành viên tổ công tác thành lập theo Quyết định số 528/QĐ-STNMT ngày 02/4/2014
Lịch công tác tuần, từ ngày 14-22/4/2014 (Điều chỉnh, bổ sung chiều ngày 15/4/2014)
Hướng dẫn điều tra phát hiện và phòng trừ một số đối tượng dịch hại lúa vụ xuân 2014
Thông báo tình hình dịch hại tháng 4
Công văn: V/v vận động ủng hộ Qũy Bảo trợ trẻ em năm 2014
Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Trực Ninh 2014
1 2 3 4 5 6 7

       AD
VB Chính phủ
VB QPPL của tỉnh
Công báo của tỉnh
   DỊCH VỤ CÔNG
DVC của huyện
Một của VDC
   LIÊN KẾT

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN
  Đang online: 23