Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể
Lượt xem: 1093
1. Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện:
Chủ tịch: Ông Mai Văn Chiến
Phó Chủ tịch: Ông Cao Xuân Trung
Phó Chủ tịch: Bà Lưu Thị Thanh Nhâm
 
2. Liên đoàn Lao động:
Chủ tịch: Ông Trương Quốc Khánh
 
3. Hội liên hiệp Phụ nữ:
Chủ tịch: Bà Phạm Thị Hương
Phó Chủ tịch: Bà Hoàng Thị Hường
 
4. Hội Cựu Chiến binh:
Chủ tịch: Ông Phạm Văn Độ
Phó Chủ tịch: Lê Xuân Hải
 
5. Hội Nông dân:
Chủ tịch: Ông Phạm Quốc Huy
Phó Chủ tịch: Ông Lương Thành Đạt
 
6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
Bí thư: Bà Nguyễn Thị Thanh
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang