UBND huyện Trực Ninh, Ban chỉ đạo 138 huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 -2023.
Lượt xem: 651

Sáng ngày 27/4/2023, UBND huyện Trực Ninh, Ban chỉ đạo 138 huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 -2023 (gọi tắt là Chương trình phối hợp 09).

Dự hội nghị, đại biểu tỉnh có đồng chí Đoàn Văn Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định; đồng chí Thượng tá Phan Văn Lý – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Đại biểu huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Trọng Duy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hà Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên; đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện. Đại biểu xã có đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 138, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Công an 21 xã, thị trấn; và đồng chí Hiệu trưởng các Trường THPT, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế - Công nghiệp Nam Định, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện cùng đại diện một số doanh nghiệp, cá nhân, tập thể được khen thưởng.

    Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đặng Quốc Chiến – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013 – 2023. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giữ gìn đảm bảo an ninh, trật tự là một trong những điều kiện cơ bản để ổn định chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các mặt công tác để đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện; trong đó chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai tốt Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023 và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Song bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

     Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí về việc thực hiện “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

     Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Hà Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện đã thay mặt Ban chỉ đạo 138 huyện trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến để cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Công an huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện, các cấp uỷ đảng, chính quyền, và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, chức sắc tôn giáo, Nhân dân trong huyện đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 10 năm qua. Và để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Công an huyện và cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường trong huyện triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây là công tác cơ bản, thường xuyên để xây dựng nền an ninh Nhân dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

- Chú trọng phối hợp phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Tập trung tuyên truyền nâng cao lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng; tích cực tham gia đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; giữa lực lượng Công an xã, thị trấn với lực lượng dân quân, tự vệ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện, động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân tiên tiến; thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người bị thương, hy sinh, bị thiệt hại về tài sản trong khi tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” trong giai đoạn mới. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ huyện đến cơ sở; tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr- BCA- MTTQ ngày 01/8/2013 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

anh tin bai

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang