Huyện Trực Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.
Lượt xem: 479

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; trong các ngày 18, 19, 20/7/2022, UBND huyện Trực Ninh đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã.

Tham dự khai mạc các lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Long - Trưởng phòng Nội vụ và 529 đại biểu HĐND các xã, thị trấn.

     Phát biểu khai mạc tại các lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Mục đích của lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND các xã, thị trấn, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND cũng như của đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là các đại biểu HĐND tham gia hoạt động lần đầu; góp phần giúp đại biểu HĐND các xã, thị trấn cập nhật thêm nhiều kiến thức mới; tạo điều kiện trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân.

anh tin bai

          Ảnh đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện              phát biểu khai mạc tại các lớp bồi dưỡng.

    Để các lớp bồi dưỡng đạt  hiệu quả, đồng chí đề nghị mỗi đại biểu tham dự lớp Bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học, tham gia đầy đủ các chuyên đề, tích cực nghiên cứu nội dung, tập trung trao đổi, thảo luận và đặt câu hỏi làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm.

    Các đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 được giới thiệu và nghiên cứu 06 chuyên đề do các đồng chí báo cáo viên của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và giảng viên Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định trực tiếp truyền đạt.

- Chuyên đề 1: Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã.

- Chuyên đề 2: Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp xã.

- Chuyên đề 3: Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã.

- Chuyên đề 4: Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp xã.

- Chuyên đề 5: Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành Nghị quyết.

              - Chuyên đề 6: Kỹ năng xây dựng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã.

anh tin bai

              Ảnh đồng chí Lê Quang Minh – Phó Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh giới thiệu                          Chuyên đề Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã.

anh tin bai

                                       Ảnh đồng chí Lê Văn Lợi - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh giới thiệu                                          Chuyên đề knăng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp xã.

anh tin bai

                         Ảnh đồng chí Dương Thị Tươi - Phó Trưởng ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh giới thiệu                        Chuyên đề Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành Nghị quyết.

anh tin bai

               Ảnh đồng chí Hoàng Đình Trung – Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh giới thiệu                          Chuyên đề Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp xã.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực  Ninh.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisementimage advertisement

image advertisement

image advertisement


Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang