Họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.
Lượt xem: 823

Sáng ngày 22/8/2022, UBND huyện tổ chức Họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBND huyện; đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, phụ trách Miền 1; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, phụ trách miền 2; đồng chí lãnh đạo các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng HĐND - UBND huyện; đồng chí Trưởng Công an huyện; đại diện đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Địa chính xây dựng các xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Tuấn.

    Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Đại Đằng - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo công tác giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển, ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự cuộc họp. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và có ý kiến chỉ đạo, như sau:

      - Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện và liên hệ các cơ quan, đơn vị, các xã (Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Tuấn) tham mưu thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng; Tổ công tác giúp việc cho hội đồng giải phóng mặt bằng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng, tổ giúp việc; chủ động xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng dựa trên những quy định của pháp luật, theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

      - Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài Nguyên và Môi trường, các xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Tuấn rà soát lại các điểm tái định cư để đưa vào điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 03 xã đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; tổ chức khảo sát, thiết kế hạ tầng khu tái định cư đảm bảo nhân dân ra khu tái định cư có hệ thống đường, điện, nước và các điều kiện sinh hoạt bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

      - Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, áp dụng các chính sách trong tổ chức giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định; phối hợp các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án.

      - Giao Công an huyện chủ động nắm tình hình, tư tưởng của người dân để kịp thời tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu, tránh để xảy ra tình trạng kích động, lợi dụng, lôi kéo từ các phần tử xấu.

      - Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện cùng tham gia tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; đồng thời làm tốt chức năng giám sát, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, công tâm và đúng quy định.

      - Giao địa phương 3 xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Tuấn tuyên truyền cho người dân hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án; quản lý tốt cọc mốc giải phóng mặt bằng đã cắm; quản lý tốt mặt bằng của dự án, tránh tình trạng trục lợi chính sách và khẩn chương thu thập hồ sơ địa chính phục vụ công tác đo đạc, giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ. Chủ động, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát lại các điểm tái định cư để đưa vào điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

      - Xác định công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển là nhiệm vụ trọng tâm của những tháng còn lại năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì tham mưu, báo cáo tiến độ thực hiện dự án hằng tuần, hằng tháng cho lãnh đạo UBND huyện, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

anh tin bai

              Ảnh đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,                       Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Phạm Trọng Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
  • Hiển thị mật khẩu
  • Mã kiểm tra
  • Quên mật khẩu
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang