Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu về môi trường.
Lượt xem: 428

Sáng ngày 15/6/2022, UBND huyện Trực Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường.

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Duy - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, chủ trì hội nghị; các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; đồng chí Trần Thị Thanh Thúy - Chi cục phó Chi cục bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Chuyên viên Chi cục bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các Ban xây dựng Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy; lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, công chức được giao phụ trách môi trường; Trưởng thôn, xóm, tổ dân phố.

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Duy - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nêu mục đích bảo vệ môi trường là giữ gìn sự trong lành, sạch đẹp của môi trường, giúp cân bằng hệ sinh thái và cải thiện môi trường sống; thiên nhiên ban tặng cho con người nhiều thứ, vậy mà mỗi chúng ta không biết giữ gìn, bảo vệ nó để giờ đây khi môi trường đang dần xuống cấp, xuất hiện nhiều loại hình thiên tai với cường độ, tần suất khó lường và nhiều bệnh lạ. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân; qua hội nghị này, đồng chí yêu cầu:

    1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền những nội dung cơ bản, thiết thực liên quan đến công tác bảo vệ môi trường nói chung, công tác vệ sinh môi trường nói riêng dưới nhiều hình thức (tuyên truyền trực quan, hệ thống truyền thanh, thông qua các hội nghị, trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử của xã, thị trấn); đồng thời tham mưu thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 về nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, giai đoạn 2020-2025 và Đề án thu gom xử lý rác thải của UBND huyện.

    2. UBND xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, rà soát thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn, chỉ đạo thu gom, vận hành khu xử lý rác thải theo quy định; duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

    3. Đề nghị các bác, các đồng chí Trưởng thôn, xóm, tổ dân phố tích cực tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường gia đình và nơi cộng cộng; định kỳ vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo Đề án của UBND huyện; rà soát, điều chỉnh bổ sung nội dung bảo vệ môi trường trong quy ước văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố.

    4. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện thường xuyên chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả phong trào 5 không, 3 sạch do Hội liên hiệp phụ nữ phát động.

    Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thúy - Chi cục phó Chi cục bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Chuyên viên Chi cục bảo vệ môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nhấn mạnh những điểm mới trong quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải rắn, quản lý môi trường không khí, nước thải; bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, ... Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 với nhiều điểm mới rất quan trọng, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

      Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, việc thực hiện tiêu chí môi trường luôn được xem là tiêu chí khó, cần thường xuyên quan tâm, do tình trạng, nguy cơ ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi; ý thức bảo vệ môi trường ở nhiều người dân chưa được nâng cao. Xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí có thể đạt được, nhưng về tiêu chí môi trường là tiêu chí khó thực hiện nhất. Nguyên nhân là do môi trường nông thôn đang chịu sức ép ô nhiễm ngày càng lớn từ sự gia tăng dân số, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, bỏ trống khâu xử lý chất thải trong chăn nuôi, chất thải nông nghiệp, sinh hoạt và từ hoạt động sản xuất của các làng nghề. Theo các quy định, giai đoạn 2021-2025, tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu yêu cầu đặt ra cao hơn những giai đoạn trước, tập trung vào vấn đề nước sạch, cảnh quan môi trường, quản lý chất thải, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến môi trường.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Phạm Trọng Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Trần Thị Thanh Thúy - Chi cục Phó Chi cục bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Chuyên viên Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Luật bảo vệ môi trường năm 2020 tại hội nghị.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisementimage advertisement

image advertisement

image advertisement


Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang