Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021; triển khai công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022; rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022.
Lượt xem: 290

Chiều ngày 01/4/2022, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021; triển khai công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022; rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022.

Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy -Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc -Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân huyện. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND, các đồng chí thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân xã, thị trấn.

 

    Năm 2021, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện đã mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 379 cán bộ đối tượng 4; 1 buổi gặp mặt các vị đại đức, tăng ny phật tử và các vị linh mục trên địa bàn huyện, chỉ đạo 5 trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện triển khai tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng, an ninh cho 4.860 học sinh.

     Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các xã, thị trấn, công tác tuyển quân năm 2022 của huyện Trực Ninh đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng thủ tục. Huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng, công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật.

    Để hoàn thành tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, rà soát hoàn thiện các văn bản, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ Quân sự, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức tốt việc đăng ký tuổi 17 năm 2022, rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian, dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật và đảm bảo an toàn.

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai tốt các nhiệm vụ trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2022 và công tác tuyển quân năm 2023. Về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị thường xuyên quán triệt các chủ trương của Đảng về quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác khảo sát cán bộ, đảng viên để bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh; thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện thường xuyên kiểm tra về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của các xã, thị trấn; đồng thời tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đưa nhiệm vụ này thành phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

    Về công tác tuyển quân năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; nắm chắc và quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ; Ban chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn nghiệp vụ, rút kinh nghiệm trong việc khám sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ; làm tốt công tác xã hội hóa để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, xử lý nghiêm những trường hợp chốn, tránh nghĩa vụ quân sự; sau Hội nghị này, các xã, thị trấn cũng phải tổ chức hội nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân để thấy được những mặt mạnh cần phát huy và những gì chưa làm được để khắc phục.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang