Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên đại bàn tỉnh.
Lượt xem: 190

Sáng ngày 12/10/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên đại bàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo hội nghị, điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy; lãnh đạo HĐND, UBND; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn liên quan; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (xóm)/tổ dân phố.

    Tại hội nghị, các vị đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đại Đằng - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm rõ và quán triệt lại những nội dung chính của Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 và Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

anh tin bai

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cho rằng, đất đai là lĩnh vực lớn, ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình, nếu quản lý không tốt, không thực hiện đúng các quy định sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây mất nội bộ trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

anh tin bai

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho rằng: 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các quy định của pháp luật về đất đai, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành chủ động của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 và Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh của Ban chấp hành Đảng bộ tinh về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong thời gian tới cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

     - Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quản lý đất đai, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp;

     - Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phát huy vai trò của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội đối với việc quản lý, sử dụng đất đai, giúp hạn chế các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất;

     - Rà soát, đề xuất các điểm dân cư tập trung và các điểm đơn lẻ, đất xen kẹt; lập Kế hoạch sử dụng đất hằng năm sát với thực tế, đảm bảo khả thi; trong đó quan tâm công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

     - Tiếp tục rà soát, lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngoài đồng và các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp trong khu dân cư;

     - Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, kiểm tra các dự án trên địa bàn đã được cho thuê đất và việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định;

     - Các xã, thị trấn chủ động, tích cực rà soát, hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công trình, dự án phục vụ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, theo sự cho phép của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo theo quy định.

     - Đề nghị UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các ý kiến, phản ánh, kiến nghị, các tranh chấp nội bộ nhân dân, cũng như đơn thư của công dân, không để tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân.

     - Đề nghị các xã: Trực Tuấn, Liêm Hải, Việt Hùng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; Các xã, thị trấn cùng với các ngành phối hợp thu thập hồ sơ cung cấp cho đơn vị tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai theo các dự án được Chính phủ đầu tư trên địa bàn.

    - Thanh Tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tập trung xác minh và giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến đất đai còn tồn đọng, phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

anh tin bai

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisementimage advertisement

image advertisement

image advertisement


Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang