Hội nghị trực tuyến toàn huyện phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Lượt xem: 207

Sáng ngày 24/5/2022, UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn huyện phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo một số ngành có liên quan, các đồng chí thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các đồng chí công chức chuyên môn thuộc UBND; Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an xã, thị trấn.

    Mở đầu hội nghị, đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá, những năm qua, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan cho thấy những tác động tích cực đối với công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân; góp phần giúp công tác xử lý vi phạm hành chính nói chung cơ bản đã đi vào nền nếp, tuy vậy, quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục, vì vậy qua hội nghị này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung theo dõi, lĩnh hội các kiến thức pháp luật để tham mưu, thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận về pháp luật.

    Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Hà - Trưởng Phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong áp dụng pháp luật, thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng, đồng thời giới thiệu Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

    Thông qua Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và người có chức năng tham mưu, có thẩm quyền xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện kịp thời cập nhật, nắm vững các điểm mới của Luật, từ đó, triển khai tổ chức thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính một cách thống nhất, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Trần Thị Thu Hà - Trưởng Phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp truyền đạt tại hội nghị. 

anh tin bai

              Ảnh đồng chí Trần Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật,                     Sở Tư pháp truyền đạt tại hội nghị.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh./.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang