Hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2019-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025.
Lượt xem: 365

Chiều ngày 07/7/2022, tại Nhà văn hóa huyện Trực Ninh, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2019-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo Giải phòng mặt bằng huyện;  đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thành viên Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện; thủ trưởng các phòng chuyên môn của huyện, Ủy Ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Công chức địa chính phụ trách lĩnh vực đất đai xã, thị trấn.

    Giai đoạn 2019-2021, trên địa bàn huyện Trực Ninh đã triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng 22 dự án tại 15 xã, thị trấn, trong đó có 7 dự án thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, 5 dự án thực hiện vận động theo cơ chế xây dựng nông thôn mới, 10 dự án do các doanh nghiệp thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ngành của tỉnh, đồng thời có sự chỉ đạo thường xuyên của Ban thường vụ Huyện ủy, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của đại bộ phận Nhân dân, nhất là Nhân dân trong vùng dự án. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai đồng bộ, đúng quy định, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tích cực tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân, nhất là các công trình, dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo cơ chế xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan chuyên môn cùng các xã, thị trấn tập trung thu thập hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc phân tích nguồn gốc đất đai, thực hiện tốt việc công khai nguồn gốc, diện tích đất, chính sách bồ thường hỗ trợ, tổ chức tiếp thu, giải đáp, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị, phản ánh của người có đất bị thu hồi và của Nhân dân. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, trong đó lực lượng công an huyện tập trung triển khai các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân đối với các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở để tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục pháp lý, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất kịp tời với UBND huyện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, do vậy an ninh trật tự trong công tác giải phóng mặt bằng luôn được đảm bảo.

    Do công tác giải phóng mặt bằng là việc làm khó, phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân, do vậy trong quá trình thực hiện khó tránh khỏi những tồn tại hạn chế. Từ kết quả đã đạt được và những gì còn tồn tại, huyện đã rút ra được 9 bài học kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng.

    Giai đoạn 2022-2025, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Trực Ninh tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp như: tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, triển khai thực hiện tốt các chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. 

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh lại một số bài học kinh nghiệm của 9 bài học kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là phải công khai rộng rãi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chi tiết của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các chính sách liên quan đến đơn giá bồi thường, hỗ trợ để tầng lớp nhân dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện; những người được giao thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phải nắm chắc các quy định của pháp luật, nắm chắc trình tự thủ tục, đồng thời có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Về nhiệm vụ giải phóng mặt bằng giai đoạn 2022-2025, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn làm tốt công tác quy hoạch giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp với quy hoạch của tỉnh; tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện đảm bảo khách quan, công tâm, đúng thời gian và quy định, kiên quyết xử lý những người có hành vi chống đối; đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia công tác giải phóng mặt bằng….

Một số hình ảnh tại hội nghị. 

anh tin bai

       Ảnh đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Huyện uỷ phát biểu               tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisementimage advertisement

image advertisement

image advertisement


Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang