ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC"!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MỖI NGƯỜI DÂN HÃY LÀ MỘT CHIẾN SỸ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!
Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Lượt xem: 96

Tới dự có đồng chí Vũ Văn Lý - Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện.

    Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, năm 2021, công tác dân vận của huyện Trực Ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và bền vững, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác vận động quần chúng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Dân chủ ở cơ sở được mở rộng từ đó tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. 

    Năm 2021, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện đạt được những kết quả quan trọng: nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ có những chuyển biến rõ nét, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng, các mâu thuẫn vướng mắc phát sinh trong nội bộ nhân dân được giải quyết công khai và kịp thời, tinh thần làm chủ, ý thức sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân được phát huy. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã khai thác, phát huy thế mạnh, tiềm năng của từng địa phương, đơn vị, từng cộng đồng dân cư và của từng người dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh.

    Đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Ban chỉ đạo thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở huyện trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện quy chế dân chủ đối với các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ đảng viên trong toàn huyện, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nội dung của quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã được, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm qua vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

    Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Vũ Văn Lý - Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ trong năm qua và gợi mở những nhiệm vụ mà các đơn vị cần thực hiện trong năm 2022 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

    Cũng tại Hội nghị đã trao kỷ niệm Chương vì sự nghiệp dân vận của Ban dân vận Trung ương cho 2 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động dân vận.

Hình ảnh tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Vũ Văn Lý - Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

 

Nguồn tin: Ban dân vận Huyện ủy.

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang