Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện và Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện
Lượt xem: 584

Sáng ngày 23/2/2024, Ban thường vụ Huyện ủy Trực Ninh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện và Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện để bầu kiện toàn Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Duy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trực thuộc huyện; Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trực Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đỗ Kiên Cường- Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, đồng chí Vũ Văn Phong- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Ninh Cường. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiến hành bầu kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo Thông báo số 1030 – TB/TU ngày 19/02/2024 của Ban thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu nhân sự ứng cử.  Kết quả đồng chí đồng chí Trần Văn Long- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nội vụ đã được tín nhiệm bầu vào ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khoá XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đạt 100%.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ- Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định tham gia Ban chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đỗ Kiên Cường và đồng chí Vũ Văn Phong

Cũng tại các Hội nghị đã tiến hành thực hiện các bước trong quy trình rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ: 2020-2025, 2021-2026;  2025-2030, 2026-2031, đảm bảo theo đúng quy trình, tiêu chuẩn, quy định.

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện, đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Trọng Duy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Bùi Đức Ngọc- Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

anh tin bai

Ảnh đồng chí Phạm Trọng Duy- Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các tập thể, cá nhân đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ tập trung triển khai thời gian tới:

Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng:

Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện ngay việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt làm cơ sở thực hiện công tác cán bộ từ nay đến cuối nhiệm kỳ và chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Tạo nguồn phát triển đảng viên phấn đấu hoàn hành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2024 theo tinh thần nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương công văn 565-CV/HU ngày 30/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kết nạp đảng viên.

Đảng ủy các xã, thị trấn rà soát, chỉ đạo đảng viên thuộc Đảng bộ chưa thực hiện kiểm điểm, xếp loại năm 2023 phải tổ chức kiểm điểm theo quy định và tổng hợp báo cáo về Huyện ủy. Chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền; chỉ đạo xem xét, xử lý đảng viên mức 4 qua phân loại năm 2023. Tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội MTTQ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

MTTQ huyện chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029; Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên huyện chuấn bị tốt các kiện tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện theo kế hoạch.

Thứ hai, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tập trung chỉ đạo chăm sóc trà lúa xuân; các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch trồng cây đầu xuân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. xã Trực Chính, Trực Đạo, Trực Khang, Trực Đại khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực địa phục vụ Đoàn công tác của tỉnh về thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, nhất là Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; Dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định - Phố Nối và Tuyến cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng. Các xã, thị trấn có dự án đi qua tập trung chuẩn bị xây dựng các khu tái định cư, nhất là khu tái định cư phân tán, phục vụ hiệu quả công tác GPMB.

Các xã, thị trấn rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư tập trung và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai tổ chức đấu giá đất, quyết tâm hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2024. Rà soát, quản lý khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn, tổ chức thu đúng, đủ và kịp thời các nguồn thu ngay từ những ngày đầu, nhất là các khoản nợ thuế, các khoản thuế được gia hạn. Rà soát, tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán, thẩm định quyết toán các dự án hoàn thành, nhất là các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội đầu xuân đảm bảo an toàn, lành mạnh. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đề nghị Chùa Cổ Lễ là di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt. Các nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024. Tiếp tục đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn.

UBND huyện, Ban CHQS huyện chuẩn bị tốt các điều kiện Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 đảm bảo đủ chỉ tiêu, an toàn, chất lượng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2024. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao, hy vọng, năm 2024 huyện Trực Ninh sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh đã đề ra.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang