Hội đồng nhân dân huyện Trực Ninh tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lượt xem: 672

Ngày 15/12/2022, tại Nhà văn hóa huyện Trực Ninh, Hội đồng nhân dân huyện Trực Ninh tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và toàn thể các vị đại biểu HĐND huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cùng các phóng viên báo, đài của tỉnh, huyện về dự và đưa tin.

    Đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

    Tại kỳ họp, UBND huyện đã báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Năm 2022, gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh Covid - 19, giá xăng dầu và các mặt hàng biến động mạnh đã tác động lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự phối hợp chặt chẽ và giám sát của HĐND huyện, MTTQ và các đoàn thể; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện và các ngành, các xã, thị trấn; sự ủng hộ tham gia tích cực của Nhân dân, các doanh nghiệp; sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các ban, sở, ngành trong tỉnh; tình hình phát triền kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và đạt những kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt 12/14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Đồng thời cũng đề ra mục tiêu năm 2023: Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác GPMB; khai thác tốt nguồn thu; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển; chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Phạm Trọng Duy - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình bày báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

    Tại kỳ họp, các Đại biểu tham dự được nghe các báo cáo gồm: Báo cáo công tác và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Thường trực HĐND huyện báo cáo công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Viện kiểm sát Nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; Tòa án Nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; Chi cục thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện về công tác y tế, công tác phòng chống dịch Covid - 19 năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 tại 6 Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời đã thông qua các tờ trình tại kỳ họp và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện tại kỳ họp.

anh tin bai
            Ảnh đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện                   trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của         Thường trực HĐND huyện.

    Tham gia phát biểu tại Kỳ họp các Đại biểu đều thống nhất với nội dung báo cáo đã nêu, đồng thời kiến nghị đến HĐND huyện một số ý kiến, kiến nghị mà cử tri tại địa phương quan tâm.

    Tại kỳ họp, các Đại biểu HĐND huyện đã chất vấn một số ngành liên quan, nhằm giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

    Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và làm rõ các ý kiến mà cử tri kiến nghị; đồng thời đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ và các giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

anh tin bai

Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp.

    Phát biểu bế mạc tại Kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện, các cấp, các ngành, các xã, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn huyện cần tập trung, khắc phục những tồn tại, những hạn chế để phát triển kinh tế - xã hội đồng thời đảm bảo Quốc phòng - An ninh trên địa bàn huyện được giữ vững. Đồng chí cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp, các xã, thị trấn cụ thể hóa vào Nghị quyết của HĐND cấp mình về phương hướng, nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình trọng tâm ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình trọng tâm Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện. Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện. Giữ vững, ổn định Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội.

    Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. HĐND huyện đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan trong quá trình chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp và tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND huyện trong việc phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các địa phương, đơn vị trong năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
  • Hiển thị mật khẩu
  • Mã kiểm tra
  • Quên mật khẩu
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang