Ban chỉ đạo 138 của huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị “Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”.
Lượt xem: 615

  Chiều ngày 05/01/2023, Ban Chỉ đạo 138 của huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị “Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”.

Dự hội nghị có đồng chí đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hà Quang Vinh – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; đồng chí lãnh đạo, Chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện; đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an các xã, thị trấn và đại diện các cá nhân, tập thể được khen thưởng.

    Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 huyện ban hành Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 03/01/2022 về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến 100% lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cấp. Các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện đã triển khai kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

    Qua thực hiện, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức đa dạng phong phú, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

    Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh và Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo công tác an ninh, trật tự năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Trực Ninh (Ban Chỉ đạo 138)  ban hành Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 với mục tiêu, yêu cầu: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 các cấp; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tham gia quản lý, giáo dục giúp đỡ những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Quang Vinh – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện đánh giá cao kết quả, thành tích Ban Chỉ đạo 138 huyện, các địa phương, đơn vị đạt được trong năm qua. Và để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2023, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo 138 huyện đề nghị các cơ quan,bna ngành từ huyện xuống xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

    - Tổ chức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong huyện quán triệt sâu sắc, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về nhiệm vụ công tác ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023. Nhận thức rõ thời cơ, vận hội, những khó khăn, thách thức trong tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới để cán bộ nhân dân không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tự giác tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn ANTT.

    - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đề án về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược an ninh quốc gia. Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị lớn của đất nước, tỉnh và huyện trong năm 2023.

    - Tiếp tục thực hiện các đề án, kế hoạch chuyên đề về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm buôn bán người, giải quyết tệ nạn xã hội. Từng bước kiềm chế và làm giảm phạm pháp hình sự. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ. Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường trật tự kỷ cương xã hội trên địa bàn huyện.

    - Duy trì và đẩy mạnh hoạt động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Ba an toàn”… ở các địa bàn, cụm dân cư, cơ quan doanh nghiệp nhằm phục vụ có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng các văn bản chỉ đạo về ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

    - Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng công an từ huyện đến cơ sở và các ngành trong khối nội chính thực sự trong sạch, vững mạnh với chất lượng cao hơn, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  trong tình hình mới. Tiếp tục quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng của lực lượng công an xã chính quy; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo sức chiến đấu, tạo bước chuyển về ANTT tại địa bàn các xã, thị trấn.

    - Trước mắt, là dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, tôi yêu cầu lực lượng Công an, Quân đội, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền từ huyện tới xã tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; quản lý và sử dụng pháo gắn với vận động toàn dân giao nộp vũ khí - vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ, các loại pháo và thuốc pháo; không đốt và thả “đèn trời”, không sử dụng vật liệu gây tiếng nổ thay cho pháo, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

    Cũng trong chiều ngày 05/01/2023, Công an huyện đã tổ chức buổi diễn tập tình huống bắt giữ, xử lý đối tượng đốt pháo nổ trái phép. Tình huống giả định buổi diễn tập đó là: Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an đã phát hiện, triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền và xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật nhóm đối tượng đang có hành vi cổ vũ, kích động và đốt pháo nổ trái phép tại nơi công cộng và trong nhà dân.Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tích cực, các lực lượng tham gia diễn tập công an huyện đã hoàn thành tốt các nội dung, kế hoạch diễn tập đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện diễn tập. Thông qua buổi diễn tập nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, tác chiến, phối hợp giữa lực lượng Công an cơ sở trong xử lý các tình huống vi phạm về pháo; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm về pháo, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

anh tin bai

                    Ảnh đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ                       tặng hoa chúc mừng.

anh tin bai

   Ảnh đồng chí Hà Quang Vinh – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện,     Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

     Ảnh đồng chí đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định     phát biểu tại hội nghị.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Trực Ninh.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang