Giấy mời họp triển khai Kế hoạch diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Lượt xem: 137
56GMUBND.pdf
QĐ Ban tổ chức.PDF
QĐ Ban chỉ đạo.PDF
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang