Giấy mời hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định và Kế hoạch hoạt động trong năm 2022 của Tổ công tác các cấp triển khai thực hiện Đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định dnah và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030" huyện Trực Ninh
Lượt xem: 338
GM35.pdf
4454QĐ.pdf
DanhsachphulucI.pdf
DanhsachphulucII.pdf
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời

image advertisementimage advertisement

image advertisement

image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang