Giấy mời hội nghị triển khai thực hiện dự án Tăng cường QLĐĐ và CSDL đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hành thế giới tại huyện Trực Ninh (Thay thế GM:109/GM-UBND)
Lượt xem: 163
GM 110.pdf
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang