Giấy mời hội nghị tổng kết công tác GPMB giai đoạn 2019 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022 - 2025.
Lượt xem: 146
72GMUBND.pdf
210 QD thanh lap BCD GPMB.pdf
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang