Giấy mời dự họp triển khai công tác thu hồi để bố trí tái định cư phân tán phục vụ GPMB dự án XD tuyến đường bộ mới Nam Định Lạc Quần đường bộ ven biển đoạn qua xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh
Lượt xem: 194
gm-08tn1.pdf
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang