Giấy mời dự họp triển khai công tác thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định- Lạc Quần- Đường bộ ven biển đoạn qua huyện Trực Ninh
Lượt xem: 651
GM 03GPMB.PDF
Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisementimage advertisement

anh tin bai
image advertisement


image advertisement
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang