Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũvà thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Lượt xem: 391
GM%2094.pdf
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang