Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 247
Gm%20h%E1%BB%8Dp%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn%203%20c%E1%BA%A5p%20v%E1%BB%81%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20ph%C3%B2ng,%20ch%E1%BB%91ng%20Covid-19%20(07-11-2021).pdf
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Trực Ninh
Địa chỉ : Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Email :   huyentrucninh.tnh@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Trọng Duy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang